Wechsler Çocuklar için Zeka ÖlçeğiIV;  6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır. Bu testte genel bir zeka bölümü (IQ) değerlendirmesinin yanı sıra  dört ana alanda bilişsel beceriler değerlendirir. Bunlar; Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme, Çalışma belleği ve İşlemleme hızıdır.

Sözel kavrama akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini ölçer. Algısal akıl yürütme görsel algı ve organizasyon, algısal akıl yürütme ve motor koordinasyon ile ilgili bilgi verir. Çalışma belleğinde kısa süreli işitsel bellek, dikkat ve konsantrasyon değerlendirilir. Son olarak işlemleme hızı zihinsel işlemleme hızı, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkat ve gayretin sürdürülmesi ile ilgili bilgi verir. Ayrıca çocuğun uygulama esnasında motivasyonu, işbirliği, hareketliliği, dikkat ve odaklanma becerileri, dürtü kontrolü, tepki süresi, kaygı düzeyi gibi alanlarda gözlemlenmesi klinik olarak önemli bilgi sağlar.

WISCIV çocuğa bireysel olarak uygulanan bir testtir ve yaklaşık 1.5-2 saat kadar sürer. Test Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen standart eğitimi almış ve testi uygulama ve değerlendirme sertifikası olan psikologlarca uygulanır. Test sadece bir IQ değeri sunmaktan öte çocuğun bilişsel olarak güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi ve klinik olarak bazı durumların ayrımı konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Bu ve diğer testler uygulanırken çocuğun karnının tok olması, yeterli düzeyde uykusunu almış ve dinlenmiş olması önem taşımaktadır.