1. Abalı O, Kılınçaslan H, Gün F, Kılınçaslan A, Salman T, Çelik A, Aydoğdu A, Tüzün ÜD. (2005) Çocuk cerrahi servisinde yatan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik değerlendirme. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19(2):84-87.

http://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=cocukcerrahisi&plng=tur&un=CCD-44265

    2. Kılınçaslan A. (2010) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklığunda yürütücü işlevler. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 6(2):15-21.

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-dikkat-eksikligi-hiperaktivite-bozuklugunda-yurutucu-islevler-58100.html

3. Ceylan NÖ, Çimenci İG, Kılınçaslan A, Bülbül F, Savaş HA. (2011) Changes in plasma nitric oxide level and arginase activity after treatment of bipolar depressive episode (İki uçlu bozuklukta depresif dönemin tedavisi sırasında plazma nitrik oksit düzeyi ve arginaz aktivitesindeki değişiklikler) Journal of Mood Disorders, 1:1-6.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/109835

    4. Kılınçaslan A, Savaş HA. (2011) Çocuk ve ergenlerde iki uçlu bozukluğun ilaçla tedavisinde yeni gelişmeler. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 1:24-36.

http://psikiyatridizini.net/viewarticle.aspx?articleid=9020

5. Tutkunkardaş MD, Kılınçaslan A. (2011) Çocuk ve ergenlerde depresyonun farmakolojik tedavisi. Journal of Mood Disorders, 1:34-45.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/109840

6. Tefik T, Varol B, Özerman Edis B, Tufan F, Demirtürk M, Kılınçaslan A, Beşe C, Erdem S, Bektaş M, Kadıoğlu A, Saydam MB (2013) İstanbul Tıp Fakültesinde 31 Yıllık Bilimsel Araştırma Sonuçları. Yükseköğretim Dergisi, 3:53-60.

http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2013001/YOD_2013001008.pdf

7. Bozkurt H, Adak İ, Kılınçaslan A, Alyanak B, Yücel B. (2016) Anoreksiya Nervoza Tanılı İkiz Kız Kardeşler. Yeni Sempozyum, 54:29-31.

http://yenisymposium.com/Pdf/EN-YeniSempozyum-e000836e.pdf

8. Ayta S, Gürses C, Topçu-Bilgen Z, Kılınçaslan A, Eraksoy M. (2016) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Klinik ve Elektroensefalografi Bulguları. Türk Nöroloji Dergisi, 22: 167-176.

https://www.journalagent.com/tjn/pdfs/TJN_22_4_167_176.pdf

Most likely, you’ll need help with college papers If you’re in college. This isn’t as simple purchase of content already written. Experts who are qualified to write and publish quality college essays will assist you. Additionally, it will be written by someone who https://startup.info/how-to-choose-the-best-paper-writing-service-in-2022/ is familiar with how to write for the particular college you are enrolled in. A professional writer can assist you in getting higher marks and also present your papers at a higher standards.