Destekleyici psikoterapide amaçlar:

  • Psikiyatrik belirtilerin anlaşılması, kontrol edilebilmesi ve tekrarlamasının önlenmesi,
  • Düşük benlik algısı ve sosyal ilişkilerinin desteklenmesi,
  • Değişim için motivasyon sağlanması ve
  • Stresli yaşam olayları ve güncel sorunlar karşısında baş etme ve uyum becerilerinin güçlendirilmesidir.

Destekleyici psikoterapide kullanılan temel yöntemler; empatik değerlendirme, belirtilerin açıklanması, güvence verme, model olma, pekiştirme, duyguların onaylanması ve desteklenmesi ile değişim için motivasyon sağlamadır. Ayrıca zaman zaman bilişsel davranışçı terapi, sorun çözme terapisi ya da kişiler arası terapi tekniklerinden de faydalanılır.